Coach koji će te probuditi

Ako se profesionalno bavite coaching-om, „Coach koji će te probuditi“ mogla bi da postane najvažnija knjiga za vašu praksu i lični razvoj. Njen autor je slavni Robert Dilts, koji od kasnih sedamdesetih ima svetsku reputaciju kao vodeći trener bihevioralnih veština, coach i organizacijski konsultant. On je svetski poznat kao jedan od osnivača neuro-lingvističkog programiranja (NLP), a osim toga što je bio predvodnik u primeni NLP-a u obrazovanju, kreativnosti, zdravstvu i liderstvu, objavio je i brojne značajne radove o NLP tehnikama sistema strategija i uverenja i razvio nešto što je postalo poznato kao „Sistemski NLP“. U knjizi „Coach koji će te probuditi“,Dilts sa vama deli izvanredne setove alata zasnovane na modelu neurologičkih nivoa, tako da svaki od njih odgovara specifičnoj životnoj situaciji i kontekstu. Osnovna ideja ovog modela je da u našim životima postoji hijerarhija nivoa učenja i promene u kojoj svaki nivo prevazilazi, ali i uključuje procese i odnose nižeg nivoa. Spektar nivoa u ovoj hijerarhiji uključuje okruženje, ponašanje, sposobnosti, uverenja, vrednosti, identitet i svrhu u odnosu na veći sistem ili „polje“ čiji smo mi deo.